Elinel - Mal Me Heda

Song Rating: 7.71/10

Song lyrics:

Dulë diçka prej toke vrejta
Ngul shihkam vullkan me heda
Një fushë tmbushur me filtera
Dhe një mal të mbushur fleta
Bash në kohë të duhur gjeta
Pa u bo gips, e strejt unë meta
Se një kyçje më fryu era
Pjesa tjetër e preme nxhepa

Pashë dy miq dhe i përshëndeta
Kishin pasur nja dy fleta
Mirëpo mua smë kish mbetë
Asnjë hed i vockël nxhep
Dhe në treg ata më thirrën
Mora pelën më të mirën
Koka shkru ky mazi i shkretë
Për ni hed pa nanë me metë


Për dy pesa pelën sh**ëm
Dhe me vrap ne malin ngjitëm
Por nxhandarët seç ne ramë
Tu e llepsht ata na panë
Heu kuku qa i bana vetës
Kaq i ri me i dhanë fun jetës
Për ni kyçje mqoroditën
Nshpi si tshkoj, bagëtitë më ikën

2x:
Dulë diçka prej toke vrejta
Ngul shihkam vullkan me heda
Një fushë tmbushur me filtera
Dhe një mal të mbushur fleta
Bash në kohë të duhur gjeta
Pa u bo gips, e strejt unë meta
Se një kyçje më fryu era
Pjesa tjetër e preme nxhepa

Date of text publication: 19.01.2021 at 11:47