Jay Chou - The Tea Grandpa Makes (爺爺泡的茶)

Song Rating: 7.78/10

Song lyrics:

Translation/pinyin/lyrics by [email protected]

爺爺泡的茶
Ye ye pao de cha


Composer: Jay Chou (周杰倫) (周杰伦)
Lyricist: Vincent Fang (方文山) (方文山)

山泉 / shan quan / The mountain spring
在地表蜿蜒 / zai di biao wan yan / On the earths surface is creeping
從很久很久以前 / cong hen jiu hen jiu yi qian / From a very long time very long time in the past
我有一張稚氣的臉 / wo you yi zhang zhi qi de lian / I had a childish face
泉水滲透進礦層岩爺爺栽種的樟木樹苗上面 / quan shui shen tou jin kuang ceng yan ye ye zai zhong de zhang mu shu miao shang mian / The spring permeates through the large rocks mineral layer The camphor wood seedling Grandpa plants above

猶記得那年 / you ji de na nian / Still remember that year
在一個雨天 / zai yi ge yu tian / On a rainy day
那七歲的我躲在屋簷 / na qi sui de wo duo zai wu yan / That seven year old me hid in the eaves
卻一直想去盪鞦韆 / que yi zhi xiang qu dang qiu qian / Yet I constantly wanted to swing
爺爺抽著煙 / ye ye chou zhe yan / Grandpa is smoking
說唐朝陸羽寫茶經三卷 / shuo tang chao lu yu xie cha jing san juan / He says in the Tang Dynasty era, Luk Yue wrote three scriptures on tea
流傳了千年 / liu chuan le qian nian / It has been pa**ed on from generation to generation for a thousand years
那天 / na tian / That day
我翻閱字典 / wo fan yue zi dian / I leaf through the dictionary
查什麼字眼 / cha shen me zi yan / Checking for what wording
形容一件事 / xing rong yi jian shi / To describe one thing
很遙遠 / hen yao yuan / Very faraway
天邊 / tian bian / The edge of the sky
是否在海角對面 / shi fou zai hai jiao dui mian / Is it on the other side of the corner of the ocean?
直到九歲才知道浪費時間 / zhi dao jiu sui cai zhi dao lang fei shi jian / Until I was nine, only then did I know I was wasting my time
這茶桌樟木的橫切面 / zhe cha zhuo zhang mu de heng qie mian / This camphor wood tea tables cross-section
年輪有二十三圈 / nian lun you er shi san quan / It has 23 annual rings
鏡頭的另一邊跳接我成熟的臉 / jing tou de ling yi bian tiao jie wo cheng shu de lian / On the other side of the shot, jumping to receive my mature face
經過這些年 / jing guo zhe xie nian / Pa**ed these years
爺爺的手繭 / ye ye de shou jian / Grandpas hand cocoon
泡在水裡會有茶色蔓延 / pao zai shui li hui you cha se man yan / The bubbles in the water will have the dark brown spreading
爺爺泡的茶 / ye ye pao de cha / The tea Grandpa makes


有一種味道叫做家 / you yi zhong wei dao jiao zuo jia / Has a kind of taste called family
( 沒法挑剔它 / ( mei fa tiao ti ta / (No way of to fault-find it
口感味覺還不差 ) / kou gan wei jue hai bu cha ) / The feel on the mouth and the sense of taste is not bad)
陸羽泡的茶 / lu yu pao de cha / The tea Luk Yue makes
聽說名和利都不拿 / ting shuo ming he li dou bu na / I hear of that he doesnt even take the fame and gain
( 他牽著一匹瘦馬走天涯 ) / ( ta qian zhe yi pi shou ma zou tian ya ) / (He rides a thin horse and goes to the ends of the sky)

爺爺泡的茶 / ye ye pao de cha / The tea Grandpa makes
有一種味道叫做家 / you yi zhong wei dao jiao zuo jia / Has a kind of taste called family
( 他滿頭白髮 / ( ta man tou bai fa / (His head is full of white hair
喝茶時不准說話 ) / he cha shi bu zhun shuo hua ) / The time of drinking tea We are not allowed to speak
陸羽泡的茶 / lu yu pao de cha / The tea Luk Yue makes
像幅潑墨的山水畫 / xiang fu po mo de shan shui hua / Is like a landscape painting done with splashes of ink
( 唐朝千年的風沙 / ( tang chao qian nian de feng sha / (The windy and dusty of the Tang Dynasty era
現在還在颳 ) / xian zai hai zai gua ) / At present the wind is still blowing)

啦啦 ~ / la la ~ / La la~
啦啦啦啦啦 ~ / la la la la la ~ / La la la la la~
啦啦 ~ / la la ~ / La la~
啦啦 ~ / la la ~ / La la~
啦啦啦啦啦 ~ / la la la la la ~ / La la la la la~
啦啦 ~ / la la ~ / La la~
啦啦 ~ / la la ~ / La la~
啦啦啦啦啦 ~ / la la la la la ~ / La la la la la~
啦啦 ~ / la la ~ / La la~
啦啦 ~ / la la ~ / La la~
啦啦啦啦啦 ~ / la la la la la ~ / La la la la la~

爺爺泡的茶 / ye ye pao de cha / The tea grandpa makes
實在很好喝 / shi zai hen hao he / Is truly very tasty
老人家他泡的茶 / lao ren jia ta pao de cha / Old people, the tea he makes
不敢說不好喝 / bu gan shuo bu hao he / I will not dare to say it is not tasty
爺爺泡的茶 / ye ye pao de cha / The tea grandpa makes
難喝也要說好喝 / nan he ye yao shuo hao he / Bad tasting I still have to say it tastes good
爺爺泡的茶 / ye ye pao de cha / The tea grandpa makes
難喝也要說好喝 / nan he ye yao shuo hao he / Bad tasting I still have to say it tastes good

Credits: Jay Chou Studio

Date of text publication: 19.01.2021 at 12:05