Lumsk - Dunker

Song Rating: 7.86/10

Song lyrics:

Det bur eit bergtroll uti Fosen eit sted
hans namn kjenne ingen, han er n?ye med det
han var s? forelska i ei fager m?y
eg sei ho ikkje namnet mitt, for da kan eg d?r

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek eg brura i min famn
hei - hei huskom - i - hei

Han tok den fagre m?ya inn i Fosenhula si
der skull dei bu til saman til evig tid
men jenta var s?rgmodig ho gret og var s? lei
mens Bergetrollet laga i stand bryllaupsfest for dei

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek eg brura i min famn
hei - hei huskom - i - hei

Den kvelden i f?r bryllaupsfest han var i godt hum?r
han drakk og han sang som ein brudgom kan gj?r


i manga dagar hadde jenta pr?vd ? lokke fram
sin brudgoms namn men tenk det hjelpte ei med dram

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek han brura i sin famn
hei - hei huskom - i - hei

Som natta gjekk og meir han fekk
ho s?g sin muligheit
kom kj?re ven eg luskar deg du er mi kj?rlighet

Kom legg ditt hovud i mitt fang
eg for deg syngja vil
han blei s? glad han reiste seg og vart ein smule vill
Han dansa rundt og rundt og rundt
og pluteseleg han sang
ein sang det skulle visa seg han sang for siste gang

Hei - hei dunkeromdei
Han fekk ikkje brura i sin famn
Hei - hei dunkeromdei

Date of text publication: 17.01.2021 at 02:10