Reem Seek Eliyahu - ראם סיק אליהו - Hi Amra - היא אמרה

Song Rating: 7.60/10

Song lyrics:

[פזמון] X2
אז היא אמרה
תבין הכל זה כבר היסטוריה
מרגע שתבחר אל תסתכל אחורה
אם תהפוך למלח אני רק אחזור אחי
אותך כדי לזכור את מה שהיא אמרה

[וורס 1: גולדן + סיק]
היה זה, יום סגריר וזה לא בא לי בטוב
כשנכנסתי אל הבר והיא סימנה לי מקרוב
עמק הפטיפון אפילו בלי שהיא אמרה
וזה כתוב לה על המצח שזה לא כזה נורא
?היי זה אתה ש… ו… מה אתם עושים עכשיו
את יודעת מוזיקה ודרך אגב
עמק הפטיפון זה לא כזה רחוק
רוצה לקפוץ לשמוע תקליטים לראות קרוב רחוק
נשתוק ונעשה שטויות גם שאם וזאת
מהדירה למטה תעלה כדי לראות
לשתות שלוש כוסות ואת הרביעית בשוט
כשהמחשבות יוצאות הבחורות הולכות
יש לי עוד חמש דקות טובות של תהילה
לפני שהיא תבין אני בורח לדירה
עושה לה ת׳תרגיל הישן מהכיתה
אני חשבתי ששכחתי כבר את מה ש...היא אמרה

[פזמון] X2
אז היא אמרה
תבין הכל זה כבר היסטוריה
מרגע שתבחר אל תסתכל אחורה
אם תהפוך למלח אני רק אחזור אחי
אותך כדי לזכור את מה שהיא אמרה

[וורס 2: גולדן]
אני, לא ממש זוכר את מה שהיה
תן לי רק כמה דקות ככה להיזכר בה
לנגן אהבה רק מלדבר איתה


הבעיה שיש לי על הראש היום עוד חזרה
ובחצות אני כבר בחזרה
וממשיכים את השיחה אז אמרתי לה חכי שנייה
רץ אל המונית אבל הנעל שלי נפלה
הכירכה נסעה והיא נשארה שם לבדה
קומדיית טעויות או סיפור מאגדה
ואם תשאל אותי אני לא זוכר

[פזמון] X2
אז היא אמרה
תבין הכל זה כבר היסטוריה
מרגע שתבחר אל תסתכל אחורה
אם תהפוך למלח אני רק אחזור אחי
אותך כדי לזכור את מה שהיא אמרה

[וורס 3: סיק]
שהיא יושבת לי על העפעפיים
אז היא משקיפה לכל כיוון
ולי אין שום כיוון לפעולה בינתיים
בחוץ אין אף אחד ופה לא מעניין
...תגידי לי מה את עושה כשבא לך ל
בלבל ת׳מוח אני לא בנוי לשכוח
כל דבר מזכיר לי
יותר מידי דברים מכורח הנסיבות
אומרים בלי יותר מדי סיבות
שהאחרון להפנים הוא הראשון לזהות
רגעים טובים, שאם היה אפשר הייתי מסמפל אותם
אם רק היה מותר הייתי רץ ומנצל אותם
רואה עולם ובכל זאת אני מוצא שסתם
אין לי אף אחד

[פזמון] X2
אז היא אמרה
תבין הכל זה כבר היסטוריה
מרגע שתבחר אל תסתכל אחורה
אם תהפוך למלח אני רק אחזור אחי
אותך כדי לזכור את מה שהיא אמרה

Date of text publication: 18.01.2021 at 12:33