Samuel Mutaki - Ngoma Katingi Yi Muyo

Song Rating: 9.18/10

Song lyrics:

Ngoma-Katingi mwa yi muyo kwewa nikuvinduku Mwikya we x2

Na niyatene Ngoma-Katingi saana ivinda yetheke x2

Yambililwe myaka yonavu twina Chongo, Katenga na Mutavi x2

Myaka kauta tuinia raia vai sivika imagine Wambua x2

Waasa kweewa tuyukuna ngitaa indi ku tikukwatika akiangiti x2

Uu nawo ukaema nanoneka nzembasembete nivike ilovi x1
Uu nawo ukaema nanea Jemimah eke nithi tuikesothela x1Yu nikethya Sammy chungu wanzauni mwa ningwiwa muyo x2

Nundu wa kumbita bendini Mungwaana nye mwa nooka ilovi x2

Ngamanya kukuna ngitaa sanasana mbele ya mic mwa x1
Ngamanya kukuna ngitaa nzyaisye andu amile na ndyukia x1

Yu Muungwana Mutaki mwa nipoa ninaa wathi na ngitaa x1
Yu Muungwana Mutaki mwa nipoa nzungithasya na solo ngitaa x1

Wathi witu wi mwangusho papai keesha mwa wiwite muyo x2

Wenda ushuhudia kwooka weekend tuyina dance wekanenotavwa x2

Date of text publication: 18.01.2021 at 00:26