Sohrab MJ - Ahangamoon Khodaast

Song Rating: 7.33/10

Song lyrics:

؛{قسمت۱}؛
؛{سامان ویلسون}؛
از همون روز که رسید ویلی پاش به تهران
صد و شصت و شیش تا دشمن داشته امسال
الان خیلی ها باهام بدن ولی کیرم نیست
فکر نکنین، ترسیدمو شده زیرم خیس
مثل اینکه خیلیها فکر می کنن من دادگاه دارم
یه سری هم بهم میگن که تو پاسگاه خوابم
من اینجا، صحیح سالم در خدمت شما
مثل اینکه اینجوریه قسمت خدا
پس بزار از زندگیم تعریف کنم
تا شاید بشه اینجا تکلیف روشن
دو ماه اومدم واسه تعطیلات
دو نفرو زدم زمین واسه تفریحات
و واسه تجهیزات
چاقو دارم پشتم، تو هم چاقو داری
من میرم سراغ کلتم
نگاه کنی میاد مشت اول
میچرخی و یه تیر میزنم پشت کلت

؛{مهرادهیدن}؛
زاخار نکنی خودتو با من مقایسه
خودت میدونی کی به کارش وارده
آخرین بارت باشه میکنی مداخله
اگه تخم داری، بیا بکنیم مبارزه
البته به نظر من این خیلی لازمه
همه میتونن ببینن، چون خیلی جالبه
مهراد هیدن که وارد میشه، داره جاذبه
تا بخوای تکون بخوری، فکت از جاش خارجه
تو هیچی نداری، هستی یه پا خایه مال
من به جاش دارم یه نوع استعداد خاص
زاخار تو نمیدونی فرق بین راک و هیپ هاپ
پیانو ساز اصلی میزنن جام و گیتار
آره اگه اومدم در خونت، بازم میام
آره اگه تفنگ دارم، دلم میخواد
چاقال نمیخوام پز بدم با کارد و تفنگ
میخوام نشون بدم چقدر بزرگه تخمام

؛{مهرادهیدن}؛
آهنگامون خداست
بهتر از مال شماست
زاخار تو هم بساز
ولی نمیتونی، چون که این کار
فقط کار ماست
آهنگامون خداست
بهتر از مال شماست
زاخار تو هم بساز
ولی نمیتونی، چون که این کار
فقط کار ماست

؛{قسمت۲}؛
؛{سهراب ام جی}؛
حالا میاد، آقا، با من دست میده کونی
میگه ام.جی، تو همون لاشی هستی که بودی
هنوزم کثیف دودی، بدجورم اسیر پولی
میادو میگیره تورو کسی بزودی
چون اصلا نیفتادی توی مسیر خوبی
کاش یه شب میخوابیدی روی حصیر چوبی
تا میفهمیدی زندگی اصلا یعنی چی
آخه بدبخت، فکر کردی تو هستی کی
یه روز مهندسی، یه روز دیگه بسیجی
نفهمیدی مسلمونی، یا که مسیحی
اینقدر نکن نسیحت، بابا میشم اذیت
بعدش با این وضعیت
یه چیزی میگم، نمونه واست شخصیت
دفعه بعد، اگه بگی کس و شر
شلوارت میاد پایین، میدم تورو جر
برو که، گردنم کلفته
قورتت میدم چاقال، من درسته

؛{سامان ویلسون}؛
زاخار، کاری نکن سیر چه شی
نمیدونم ایندفعه میخوای بدی گیر به چی
ولی به پا اگه خیره شی


یکی میزارم زیر گوشت، جلو همه گیر بشی
اگه آهنگامو ندادی گوش، اشکال از من نیست
(اشکال از چیه)
اشکال از ضبط و بلندگوست
ضبطتو وردارو ببر، تعمیر دستگاه
آهنگام همه جاست، حتی تو طویله اسبا
تند و تند سامان و ویلسون
داره میاد واسه شاخ بازی، بدو شاخاتو تیز کن
میدونی چی میشه اگه بیفتی دست ما
تیکه تیکه میشی از کبه تا شصت پا
هر کدومتون جای جوجه بندست
آهنگاتون نه واسمون سوژه خندست
گوش کن خوارپاره، تو این کاری چهار ساله
هنوز به ما نرسیدی زاخار خیلی کار داره

؛{مهرادهیدن}؛
آهنگامون خداست
بهتر از مال شماست
زاخار تو هم بساز
ولی نمیتونی، چون که این کار
فقط کار ماست
آهنگامون خداست
بهتر از مال شماست
زاخار تو هم بساز
ولی نمیتونی، چون که این کار
فقط کار ماست

؛{قسمت۳}؛
؛{سهراب ام جی}؛
اسممو نیار هیچ جا اشتباها
چون پیدات می کنم زاخار، من احتمالا
حرفتو بزن جوجه مثل آدم
وگرنه من می کنم نصفت آنن
مثل اینکه رفتی توی حس دادن
چاقالایی مثل شما که جنده هامن
واستادم جلوتون والا مثل آهن
زاخار، نمیخوام من تز بدم
ولی بهت بگم
که بدونی ام.جیه اسم من
هیچ کسی نمیتونه بخونه مثل من
همتون رو هم نیستین اندازه نصف من
حالا فحش بدین، کس بگین، به تخمم
بابا، مفسدیم، کسکشیم، بهت گفتم
با این کمبود محلت و بزاعت
داریم انبوه شهرت و اصالت

؛{مهرادهیدن}؛
بزار، یه چیزی بگم به همه شاکیا
زد بازی بزرگ داره میشه مثل مافیا
آره لاشیا، هر کی که شاخه باشه
با کسی شاخ شدی، بترس اگه زد بازی باشه
آهنگامونو میشنوی میخوای شاخ بشی
بشین، نمیخواد از سر جات پاشی
لاشی، نمیتونی مثل من باشی
تا وقتی که من هستم، تو باید پایین باشی
شما نمیتونین باشین جز یه مشت خایه مال ضعیف احمق
کور شه چشاتون، آشغالای حسود بدبخت
بهتره بگردین دنبال سوژه برتر
ما هستیم سرتر، نکنین با ما کل کل
زاخارای کثیف انتر
آهنگاتونو گوش میدم تا صبح میخندم
حتی اگه بخوام با شما چاقالا بجنگم
قایم میشین کل لشگر، همونجا تو سنگر

؛{مهرادهیدن}؛
آهنگامون خداست
بهتر از مال شماست
زاخار تو هم بساز
ولی نمیتونی، چون که این کار
فقط کار ماست
آهنگامون خداست
بهتر از مال شماست
زاخار تو هم بساز
ولی نمیتونی، چون که این کار
فقط کار ماست

Date of text publication: 17.01.2021 at 15:56