Tiffany Alvord - ET

Song Rating: 8.54/10

Song lyrics:

Youre so hypnotizing
Could you be the devil
Could you be an angel

Your touch magnetizing
Feels like I am floating
Leaves my body glowing

They say be afraid
Youre not like the others
Futuristic lover
Different DNA
They dont understand you

Your from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And Im ready to go
Lead me into the light

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, youre an alien
Your touch are foreign
Its supernatural
Extraterrestrial

Your so supersonic
Wanna feel your powers
Stun me with your lasers
Your kiss is cosmic
Every move is magic

Your from a whole other world
A different dimension
You open my eyes

And Im ready to go
Lead me into the light

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, youre an alien
Your touch are foreign
Its supernatural
Extraterrestrial

There is this transcendental
On another level
Boy, youre my lucky star

I wanna walk on your wave length
And be there when you vibrate
For you Ill risk it all
All

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, youre an alien
Your touch are foreign
Its supernatural
Extraterrestrial

Extraterrestrial
Extraterrestrial

Boy, youre an alien
Your touch are foreign
Its supernatural
Extraterrestrial


Jsi tak hypnotizující
Mohl jsi být ďábel
Mohl jsi být anděl

Tvůj dotek přitahuje
Je to jako bych se vznášela
Opouštěla své tělo zářící

Říkají, boj se
Nejsi jako ti ostatní
Futuristický milenec
Jiné DNA
Nechápou tě

Jsi z celého jiného světa
Jiné dimenze
Otvíráš mi oči
A jsem připravena jít
Veď mně do toho světla

Polib mně, po-po-polib mně
Infikuj mně svou láskou a
Naplň mně svým jedem

Vem mně, ve-ve-vem mně
Chci být obětí
Připravena na únos

Kluku, jsi mimozemšťan
Tvé doteky jsou cizí
Je to úplně přirozené
Mimozemské

Jsi tak hrozně akustický
Chci cítit tvé síly
Omrač mně svými lasery
Tvůj polibek je kosmický
Každý pohyb je magický

Jsi z celého jiného světa
Jiné dimenze
Otvíráš mi oči

A jsem připravena jít
Veď mně do toho světla

Polib mně, po-po-polib mně
Infikuj mně svou láskou a
Naplň mně svým jedem

Vem mně, ve-ve-vem mně
Chci být obětí
Připravena na únos

Kluku, jsi mimozemšťan
Tvé doteky jsou cizí
Je to úplně přirozené
Mimozemské

Tam je tohle transcendentální
Na jiné úrovni
Kluku, ty jsi moje šťastná hvězda

Chci jít na tvé délce vlny
A být tam, když vibruješ
Pro tebe to všechno risknu
Všechno

Polib mně, po-po-polib mně
Infikuj mně svou láskou a
Naplň mně svým jedem

Vem mně, ve-ve-vem mně
Chci být obětí
Připravena na únos

Kluku, jsi mimozemšťan
Tvé doteky jsou cizí
Je to úplně přirozené
Mimozemské

Mimozemské
Mimozemské

Kluku, jsi mimozemšťan
Tvé doteky jsou cizí
Je to úplně přirozené
Mimozemské

Date of text publication: 16.01.2021 at 04:30