T.West - She Loves Rappers

Song Rating: 9.55/10

Song lyrics:

[Hook]
Ey, lomntwan uthanda abo mrapper, ushay iverse mawumungena (yeah ah ah ah)
Ey, awu! kodwa babe ungenzan? ngiya rapper sowuyangfentsa (yeah ah ah ah)
Ey, kodwa yena uyashisa, uhlale akhalisa ama gita (yeah ah ah ah)
Ey, ey Yeah ah ah ah, ey ey Yeah ah ah ah

[Verse 1]
Last week she was telling me bout Nasty C
This week she trying hard to be next to me
Huh? I dont trust these broads
Thats why Im grateful that Pearl left these scars
You with Erick Rush & then Chippa
You roll up with eMTee & then Trigga
Like please ma, dont you dare come next to me
Oops! I forgot Young k**er
Back then bowungbhayizisa
Manje sengya rapper sowuthi ngiyashisa
Angnas iskhathi, oh no! mani shifta
Gotta go grind & chase this cheese, Hawu!
Bowloku ungbhayizisa mangikbiza
Ungtshelukuthi indoda yakho uyaydinga
Sowfunukuba nam cause bathi ngiya rapper
Im with Mrs. West, yek ukungdina

[Hook]
Ey, lomntwan uthanda abo mrapper, ushay iverse mawumungena (yeah ah ah ah)
Ey, awu! kodwa babe ungenzan? ngiya rapper sowuyangfentsa (yeah ah ah ah)
Ey, kodwa yena uyashisa, uhlale akhalisa ama gita (yeah ah ah ah)
Ey, ey Yeah ah ah ah, ey ey Yeah ah ah ah[Verse 2]
Is this how its gon be like?
You gon chill with a rapper all the time?
Ey, wanted to give you my all, but then ngabona
Ukuthi wena uzo cheat(a)
I changed the route, when I knew what you about
I cant face you, nah
You acting cool when Im around, but when Im gone you not
Chill with wicked dudes & talk about Sbalakau
Ey, umngani wam wathi uya rapper, wamqoma
Waza kimi untwana wathi ngimbhalel ingoma
Yothando, I did that kamampela
Wayrecord(a) untwana waydedicate(la) wena
The following week, ngakbona kabo Sbuda
Ngangiztshelile ukuthi emqondweni sowakhula
Ngatshel untwana wathath isdudla bayophuza
For ukyehlis istress cause inhliziyo wayphula
Inhliziyo yam ibhlungu as I write this
Cause wazbulal untwana for this damn chick
Eish! lento lena ivel ilethi stress
I pray that God removes this darkness
Kuzolunga one day, I got faith
Gotta keep pushing, no brakes
Ey, youll forever be in my heart
I love you, youve been there from the start

[Hook]
Ey, lomntwan uthanda abo mrapper, ushay iverse mawumungena (yeah ah ah ah)
Ey, awu! kodwa babe ungenzan? ngiya rapper sowuyangfentsa (yeah ah ah ah)
Ey, kodwa yena uyashisa, uhlale akhalisa ama gita (yeah ah ah ah)
Ey, ey Yeah ah ah ah, ey ey Yeah ah ah ah

Date of text publication: 17.01.2021 at 06:59